Participare concurs Livada Postei, Brasov

Am participat recent la concursul “Reamenajarea Parcului din Livada Postei, Brasov”. Un concurs foarte bine organizat cu rezultate ,zic eu, foarte reusite. Voi prezenta aici participarea echipei din care am facut parte, ajunsa in faza a II-a a concursului.

Proiectul nr.256

autori: Dragos Dascalu, Vlad Cocheci, Teodora Balan, Gabriel Colobatiu, Ruxandra Grigoras, colaboratori: arh. Radu Cocheci, peisagist Mihaela Hlitan

Lipsa unei imagini unitare si recognoscibile a parcului Livada Poștei se datorează, credem, unei abundențe și supraaglomerări de obiecte cu funcțiuni diverse fără o strategie de amplasare. Se creează astfel un disconfort și o imposibilitate a utilizării libere, diversificate și evolutive a acestui loc. Încercarea de a impune o imagine artificială, suprapusă sau chiar înlocuind spațiul natural al livezii ni se pare inoportună, mai ales acum, într-o perioadă în care tocmai naturalul este alungat din mediul urban. 

Propunerea noastră pornește de la ideea unei Livezi golită de obiecte predeterminate funcțional sau de imagini adăugate artificial. Dorim ca imaginea Livezii Poștei să fie Livada Poștei însăși. Această imagine va fi păstrată ca layer de bază, un teren liber, natural, neatins. Totuși, un spațiu natural liber, neamenajat, în spațiul urban poate duce la probleme de utilizare sau chiar îndepărtarea utilizatorilor. Se impune astfel și o abordare funcțională. Aceasta, totuși, o propunem a fi o altfel de abordare.

Considerând spațiul Livezii liber, în stadiu natural, asimilat cu o anumită stare inițială, orice intervenție funcțională este una artificială, ulterioară, a unei alte lumi care dorește să se impună asupra naturalului. Pentru a rezolva acest conflict evident, propunem de la bun început două principii de amenajare: în primul rând, orice intervenție trebuie să aibă un caracter clar artificial, separat și ușor de reperat, fără disimulări camuflate. Intervenția artificială își va asuma rolul său artificial de modelare și determinare a spațiului. În al doilea rând, intervenția trebuie să fie ușor reversibilă, recunoscând prin aceasta că elementul prioritar nu este intervenția în sine, ci spațiul pe care aceasta se așează. Intervenția va fi așadar una separată de teren, plutind deasupra sa, agresând în cea mai mică măsură stratul de bază.

Pentru a sublinia artificialitatea oricărei intervenții asupra spațiului, am considerat oportună propunerea unui caroiaj. Acest caroiaj virtual este separat de spațiul în sine și ghidează orice altă intervenție. Rolul său de ghidaj se constituie într-un nou layer suprapus direct, neadaptat terenului. Această neadaptare față de terenul natural, layerul considerat de bază al intervenției, subliniază caracterul artificial, impus, al oricărei amenajări ulterioare. Impunerea unui caroiaj de 90×90 cm oferă pe de o parte o libertate mare a amenajărilor posibile și, de cealaltă parte, o dimensiune ușor de controlat și manipulat pentru obiectele de amplasat.

Reversibilitatea oricărei intervenții se leagă de ideea de temporar. Ceea ce propunem nu este însă construirea de instalații temporare, demontabile după o perioadă. Înțelegem temporarul mai degrabă ca o imagine în permanență schimbare. Parametrul schimbării va fi reprezentat de nevoile funcționale a celor care utilizează parcul: plimbare, relaxare, odihnă, joacă, sporturi de iarnă etc. Pentru aceasta, propunem un modul 90×90 cm, în concordanță cu caroiajul menționat mai sus, modificabil de către utilizatori funcție de nevoi. Acest modul va constitui singura piesă de mobilare a terenului, dând astfel o imagine unitară dar, în același timp, în permanență schimbare a parcului. Considerând că în ceea ce privește legătura funcțională a parcului, și anume legătura între cele 2 colțuri opuse (est – vest), o amenajare de tip alee din module va deveni o intervenție permanentă, propunem din start ca această legătură să fie permanentizată prin pavare. Forma aleii va păstra forma și încadrarea în caroiajul propus, păstrând prin aceasta imaginea stranie, artificială a oricărei intervenții de amenajare a terenului natural.

Întreg mobilierul parcului va fi constituit din module. Prin mecanismele de reglare detaliate și ajutat de conformația terenului, modulul poate asigura toate funcțiunile de mobilier necesare parcului. Punctele de prindere în teren ale acestor module sunt legate de caroiajul propus, favorizându-se anumite zone de amplasare, dar neexcluzând o amplasare liberă pe aproape toată suprafața parcului, dacă aceasta este dorința utilizatorilor la un moment dat. Forma de 90×90 și materialele propuse fac acest modul extrem de rezistent, ușor și nu în ultimul rând ușor și ieftin de produs. Construirea unei suprafețe mai ample și cu multiple funcțiuni este posibilă prin alăturarea și înălțarea diferită ale acestor module, stimulând în primul rând imaginația utilizatorilor și în al doilea rând interacțiunile între indivizi. Lucrând împreună, utilizatorii pot crea funcțiuni și forme din ce în ce mai complexe.

Propunerea dorește o dezvoltare durabilă veritabilă a Parcului Livada Poștei. De aceea, propunerea este rezultatul unei gândiri pe cei 3 piloni ai dezvoltării durabile.

Livada Poștei va deveni un spațiu relațional. Considerând că definirea doar ca spațiu public e insuficientă pentru a descrie propunerea, fiind prea vagă, considerăm acest spațiu ca fiind unul relațional, adică un spațiu colectiv autentic, deschis către utilizare, stimuli, surpriză: către activitate. Nu numai pentru plimbare, ci pentru stimularea personală și/sau împărtășită. Un spațiu colectiv, dezinhibat, optimist, relaxat – și în multe aspecte ușor de schimbat, capabil de mutații, precar și reversibil – pentru un oraș mai degrabă vesel și captivant decât elegant, cum ar spune Manuel Gausa. Adoptarea unui modul, ușor de modificat funcție de necesități, poate da un spațiu creat de utilizatorii săi. Un parc do-it-yourself, fără impunerea, fie și de către specialiști, a unei imagini sau a unei utilizări. Considerăm că orice intervenție de impunere va fi însoțită de deturnarea ei în favoarea intereselor personale a utilizatorilor (o alee este folosită pentru săniuș) sau, în cel mai rău caz, de ignorarea acesteia. Stimularea utilizatorilor să își creeze propriul parc va duce, credem, la aproprierea facilă a acestuia, la posibilități infinite de întâlnire între aceștia și, prin urmare, la o intervenție de succes.

Propunerea este una eficientă economic. Materialul și tehnologia de creare a modulelor este una accesibilă și relativ ieftină. În locul mai multor operațiuni de construcție a diverselor instalații funcționale, propunem o realizare în serie a modulelor ce vor îndeplini toate aceste funcțiuni. O producție în serie asigură un cost optim al intervenției și, prin urmare, un cost optim al investiției. Calitatea și durabilitatea modulelor vor putea fi testate în condiții proprii, iar prin aceasta, întreținerea în timp a parcului va fi extrem de redusă. Nu în ultimul rând, aproprierea parcului de către utilizatori și transformarea acestuia într-un pol de atracție lasă cale liberă investițiilor în spațiile vecine în vederea amenajării unor funcțiuni conexe: alimentație publică, comerț etc.

Propunerea este prietenoasă cu mediul. Singura amenajare permanentă care se așează pe teren este aleea funcționala est – vest. Restul aleilor permanente vor fi desființate, lărgindu-se astfel suprafața verde a parcului. Se pornește de la ideea că singura valoare a sitului, înțeles în starea lui naturală, este situl în sine și este singura valoare obiectivă.  Aplicarea funcțiunilor, ulterior, prin intermediul modulelor, nu agresează cu nimic situl, fiind prinderi punctuale, iar modulele nu ating în nici un moment solul, agresându-l. Mai bine zis, agresivitatea intervenției este minimă, neafectând mediul natural în suprafețe ci în puncte. Reversibilitatea oricărei intervenții minimalizează în plus impactul propunerii asupra mediului înconjurător. Prin aceasta se rezolvă și problema post-utilizării spațiului. În momentul în care soluția nu va mai fi considerată actuală sau dorită, aceasta poate fi înlocuită fără a agresa suplimentar spațiul Livezii. Modulele pot fi integral reciclate, precum și punctele de prindere, lăsând suprafața în starea inițială.

Propunerea încearcă o abordare sustenabilă a sitului Livada Poștei, plecând de la ideea că principala valoare și imagine de expus legată de acest parc este parcul însuși. Orice intervenție impusă asupra sitului nu poate stârni decât un instinct al deturnării acesteia funcție de interesele personale sau o ignorarea și, prin aceasta, un refuz al aproprierii spațiului. Propunerea noastră dorește ca tocmai suma intereselor personale ale utilizatorilor parcului să dea imaginea la un moment dat a Livezii Poștei.

Advertisements

One thought on “Participare concurs Livada Postei, Brasov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s